Voorzitter
Mevr. Barbara Baarslag
voorzitter@vtvdongenseweg.nl

Penningmeester
Dhr. Eddie du Maine
penningmeester@vtvdongenseweg.nl

Secretariaat
secretariaat@vtvdongenseweg.nl

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretariaat en penningmeester.
Leden kunnen zich met vragen of opmerkingen wenden tot ieder bestuurslid.
Hij/zij draagt zorg voor het informeren van het gehele bestuur.
Minimaal één keer per jaar (in november – december) vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waarvoor de leden schriftelijk worden uitgenodigd.
Het bestuur komt tijdens het seizoen regelmatig bijeen. De besluiten worden aan de leden meegedeeld door het toezenden van een e-mail.

De relevante zaken zijn geregeld in:
1. De statuten van de vereniging
2. Het huishoudelijk reglement van de vereniging (de delen B en C)
3. Het bouwadvies van de O.V.A.T. (Overkoepelende Vereniging van Amateurtuinverenigingen Tilburg)
Deze stukken kunnen worden ingezien in het tuinhuis en staan op de ledenpagina van deze website.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.