Onze vereniging bestaat sinds 1967 en telt op dit moment 61 leden. De leden stellen zich ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords. Wij vormen een kleine vereniging waarin we goede onderlinge verhoudingen en een prettige sfeer belangrijk vinden.
De vereniging bestaat 55 jaar en enkele leden zijn al vanaf het begin actief. De laatste jaren vindt er een verjonging plaats en verschuift het accent meer naar recreatie dan naar productie.

Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn kavel en de aanpalende paden. De gezamenlijke leden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en aanzien van het complex. Er wordt van uitgegaan, dat ieder lid daarbij zijn/haar steentje bijdraagt. Mocht iemand daartoe niet bereid of in staat zijn, dan worden daarover afzonderlijke afspraken gemaakt. Centrale gedachte is daarbij om in harmonie gezamenlijk te zorgen voor een goed uitziend complex met een onderlinge prettige sfeer.

De vereniging is gevestigd op het volkstuinencomplex Dongenseweg, dat bestaat uit:

  • een door krentenboompjes omringd, halfverhard hoofdpad
  • half verharde zijpaden
  • boomgaard
  • imker met bijenkasten
  • hekwerken en twee poorten als afsluiting
  • 45  kavels van diverse omvang, waarvan een aantal is voorzien van een kas en/of huisje
  • een gemeenschappelijke ruimte met toilet; het zgn. ’tuinhuis’
  • een terras met zithoek
  • een opslag voor gemeenschappelijke gereedschap (o.a. kruiwagens, hakselaar, grasmaaier)
  • een waterleidinginstallatie.

Auto´s kunnen worden geparkeerd op een openbaar toegankelijk parkeerterrein, voor fietsen zijn er voorzieningen op het complex.

Indien alle tuinen zijn verpacht worden belangstellenden op een wachtlijst geplaatst.

Vrijkomende tuinen worden in volgorde van aanmelding aangeboden aan kandidaatleden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.